Съобщение

На фокус

Уважаеми родители,

Предстоящите родителски срещи ще се проведат по график както следва:

І – ІV клас – 20.02.2017 година (вторник) от 17,30 часа

V – VІІ клас – 21.02.2017 година (сряда) от 17,30 часа

VІІІ – ХІІ клас – 22.02.2017 година (четвъртък) от 17,30 часа

Съобщение

На фокус

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

През 2018 година Ви предстои избор на училище за Вашето дете.

На 14 март 2018 г. В Конферентната зала на

СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица

от 17.30 часа

ще се проведе информационна среща, на която Ви каним да се запознаете с нас, педагозите.

 

Училището ще предостави:

І. Информация за своята мисия, база, учители.

ІІ. Информация за прием на учениците в І клас за учебната 2018/2019 година

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Какъв ще стана?

Учениците от І а клас, с класен ръководител г-жа Милена Иванова, работиха два учебни часа по проект „ Какъв ще стана” и показаха, че вече са се ориентирали за своите бъдещи професии.

В първия час на гости на първокласниците бяха представители на пожарната. Пожарникарите разказаха на учениците за ситуации, в които са спасявали хора и животни в беда. Показаха и част от оборудването си. Учениците имаха възможност да поставят дихателен апарат и каска.

През втория час на гости беше медицинско лице, което разказа на малките ученици как се справя в критични ситуации и как оказва първа помощ на пострадали. Първокласниците с желание се включиха в демонстрацията на различни видове превръзки и „поставяне на система”.

Първокласниците избраха своите бъдещи професии: лекари, учители, спасители, пожарникари  и полицаи.

Талантлива сладкарка направи сладки и почерпи целия клас.

Всички много се забавляваха.

Снимки

Учителите в СУ „Георги Измирлиев“ усвояват неформални методи на обучение

Преподаватели в начален, прогимназиален и гимназиален етап участваха в обучение за въвеждане на  неформални методи в часовете.

Обучението е част от програмата на проект „Разчупи формалното образование”, по програма „Еразъм+“ КА1, сектор „Училищно образование”.

Беше обяснена същността на неформалното образование, както и с какво то се отличава от формалното и аформалното образование, а също и неговите слаби и силни страни. Бяха представени различни методи за неформално образование. Учителите участваха активно в дейности по програмата, като показаха отлични умения за работа в екип и бързо вземане на решения.

Проектът „Разчупи формалното образование” беше разработен от екип учители от СУ„Георги Измирлиев“ и одобрен за финансиране от Центъра за развитие на човешките ресурси миналата година. Той е с продължителност 12 месеца и има за цел да повиши знанията и уменията на учителите за използване на неформални методи на обучение и да повиши мотивацията на учениците. Участниците в проекта ще се стремят да направят по-популярен този начин на преподаване и учене сред общността в региона и сред учители от цялата страна.

 

Презентация: http://prezi.com/pnyqseoehfvl/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Снимки