Съобщение

След трети етап на класиране и записване в паралелка с профил „Чужди езици“ в VІІІ клас има едно свободно място. Подаване на заявление за класиране и записване може да се направи до 01.09.2017 година.

Представяне на препис на „История славянобългарска“ в Исторически музей гр. Горна Оряховица

През месец май 2017 година в Исторически музей гр. Горна Оряховица се проведе среща  на Йордан Карастоянов от село Поликрайще и ученици от СУ „Георги Измирлиев“ и ПГЕЕ „М.В. Ломоносов“. Срещата беше посветена на История славянобългарска и нейните преписи.

Хобито на Йордан Карастоянов  е да прави преписи на възрожденски книги, в товова число и на Паисиевата история. Той разказа и показа на присъстващите техниката на своята работа. А учениците от  нашето учениците  с гордост показаха направиният от тях първи препис на История славянобългарска в град Горна Оряховица.

Нови възможности пред Гимназията като член на асоциацията на Кеймбридж училищата в България

На 29.06.2017г. ученици от СУ “Георги Измирлиев“ участваха в Kangaroo Global Linguistics. Това е състезание по английски език от международна величина. Провежда се за първа година в България под егидата на Асоциацията на Кеймбридж училищата и е отворено за всички ученици от 8 до 18 годишна възраст. Двамата финалисти на национално ниво с най-високи резултати и един учител ще гостуват на Global Winner Event на разноски на домакините през септември в Гърция.

От тази година СУ “Георги Измирлиев“ официално е член на Асоциацията, която за 10 години се превърна в значим фактор за чуждоезиковото обучение в България. Членството в Асоциацията на Кеймбридж училищата дава редица предимства на учениците на Гимназията- участие в национални и международни състезания по чужд език, както и отлична подготовка за сертификатите на Кеймбридж. Освен това Асоциацията дава многобройни  възможности за повишаване квалификацията на учителите чрез семинари и обучения.

На 30 април Петя Минкова и Елица Билева взеха участие в извънредно заседание на Управителния съвет на Сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“, на което бяха взети важни решения във връзка с бъдещите планове на Асоциацията. През изминалата седмица започна поредица от нови квалификационни курсове за учители и директори, организирани с подкрепата на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

СУ “Георги Измирлиев“ е с традиции в чуждоезиковото обучение, за което говорят резултатите от множество състезания и олимпиади, част от които са Състезанието зa творческо писане, Spelling Bee, Националната олимпиада по английски език. Учениците показаха отлични резултати на ДЗИ и Национално външно оценяване.

Като член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България се очаква СУ “Георги Измирлиев“ да стане домакин на редица национални и международни състезания и събития.

Емблемите на град Горна Оряховица

През учебната 2016/2017 година се проведе конкурс на тема „Емблемите на град Горна Оряховица“, организиран от Средно училище „Георги Измирлиев“, със съдействието на Община Горна Оряховица и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Горна Оряховица.

Целта на конкурса беше да се актуализират и популяризират символите на град Горна Оряховица. Чрез изобразително изкуство, лично творчество и информационни технологии участниците да изразят отношението си към историческата памет на града.

В четирите категории (лично творчество, рисунка, компютърна рисунка и презентация) взеха учстие ученици на възраст от 12 до 19 години. Отличени са :

Валентина Димитрова – Vв клас, Доротея Добрева – VIв клас, Радослав Александров – VIг клас, Карина Илиева – VIIa клас, Бояна Илиева – IXа клас, Теодора Евтимова – Xa клас, Миа Момъкова – Xб клас, Мирела Радева – Xб клас, Траяна Стоянова – X.б клас, Ина Димитрова – XIб клас, Снежана Гашевска – XI.б клас.

Археологическа школа „ Ряховец – 2017”

За втора поредна година, от 20 до 23 юни, в рамките на археологическите разкопки на крепостта участват и ученици от СУ „Георги Измирлиев”. Събитието се организира от Община Горна Оряховица, Исторически музей – Горна Оряховица и екипът, който провежда проучванията на Ряховец.

Първите младежи, които се включиха в проучванията, са 10 ученици от VIIIа и Xа клас на СУ „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица, заедно със своите учители Наталия Горанова Григорова и Санка Аврамова. До петък в проучванията взеха  участие още 14 ученици от Хб клас на СУ „Георги Измирлиев. Те имаха възможността да се запознаят на място с работата на археолозите и да вземат участие в проучването на част от миналото на своя град. Ръководителите на разкопките запознаха учениците с основните дейности, които се извършват на един археологически обект. В непроучван досега участък, близо до западната порта, младежите започнаха археологическа работа. Те направиха нов квадрат, измервания с нивелир и още при първите си стъпки като млади археолози откриха, инвентираха и рисуваха монети и битови предмети от ХIII век. Първата находка представляваше косер, след него откриха няколко лети римски монети, рязани монети, тока, множество гвоздей и парчета керамика.

Учениците получиха от Историческия музей, със спонсорството на „САГА 2000“ ООД, тениски и шапки, а в края на археологическия сезон ще бъдат отличени с диплом за участие в Археологическа школа „Ряховец – 2017”.

Снимки

Форум на младите педагогически специалисти „Предизвикателствата пред нас – една година по-късно”

Четирима учители от Средно училище „Георги Измирлиев” взеха участие във форум на младите педагогически специалисти „Предизвикателствата пред нас – една година по-късно”, Велико Търново, 16 – 18 юни 2017 год.

В рамките на три дни учителите работиха по групи на теми, свързани с трудностите в образованието и удоволствието от професията, взеха участие и в обучения , проведени от преподавателите на Великотърновския университет.

След представяне на колажи на тема „Предизвикателствата пред младите учители”  и уъркшопове в малки групи, през втория ден младите педагози имаха възможност да се срещнат с Министъра на образованието и науката – Красимир Вълчев. Всички участници във форума споделиха предложенията си за промяна в образователната система. На срещата присъстваха представители на общините, народни представители и началника на РУО – инж. Розалия Личева.

В обучение на тема „Активно учене – интеграция на знания и емоции в образователния процес” взе участие Десислава Томова. По темата „Изготвяне на анализ и план за действие за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие” се включи Светлозара Тинчева. Силвия Стойнева и Благовеста Кукова участваха в обучение на тема „Мотивация за учене при ученици с различна степен на обучаемост”.

Снимки