Съвместен урок по четене на тема „Пролетта в стихове и песни, все чудесни!“ – Iб и IVб клас

На 30.03.2018 г. се проведе съвместен урок по четене с учениците от Iб и   IVб клас на тема „ Пролетта в стихове и песни, все чудесни!“ с класни ръководители В.Стоева и Й. Иванова.

Четвъртокласниците бяха домакини и посрещнаха първокласниците с весели гатанки, загадки и приказки чудесни, а малките ученици прочетоха избрани стихове за пролетта и Великден. В края на часа си размениха подаръци, които сами бяха изработили и всички показаха завиден краснопис. Урокът не мина без песен, а така часът стана по-весел!

Снимки